lördag 28 mars 2009

Sädescirklar i odlade fält, mer komplicerade numera

ÄR DETTA DEN MEST FANTASTISKA NYHETEN SOM HÄNDER NUMERA UNDER MODERN TID MEN SOM INTE TAS PÅ ALLVAR?


Vad är det egentligen som händer numera i vanliga sädesfält? Invecklade mönster i dessa uppkommer snabbt mer och mer under senare år.

Sädescirklar som görs av människor har gjorts under en längre tid tillbaka när de var mycket enkla, men mera komplicerade sädescirklar som görs numera kan inte vara gjorda av människor, eftersom komplexiteten och tiden inte räcker till. Sedan kan man spekulera i vad som gör dessa. Naturfenomen, meterologiska möjligheter eller till och med att utomjordingar kan ha gjort dem av olika orsaker.

Kort beskrivning mellan människogjorda och de mystiskt gjorda sädescirklarna:

En människogjord sädescirkel är oftast ojämn i cirklarna och formerna, ligger nära vägkanter och gräsplaner och är ofta relativt små och mycket enkla i sina utformning. Stråna är knäckta mot marken och fotavtryck finns redan överallt när de har upptäckts.

De mystiska sädescirklarna är matematiskt perfekta i sina dimensioner med helig geometri (piktogram), de har skarpa, tydliga kanter som om en enorm stämpel hade satts ner och ligger oftast mitt inne i ett stort sädesfält. Mönsterna är ofta väldigt komplexa, detaljerade, väldigt stora och görs ofta under natten, men ibland under dagen. Stråna är böjda (som i en mikrovågsugn) en dm från marken och kokta i leder, medan fotavtryck inte finns alls när de har upptäckts. Marken har ibland varit våt och lerig så att skorna sjunker ner till fotknölarna. Stråna är ofta flätade i olika lager i ett visst system för att synas mera markant från luften. En främmande energi finns i marken som känns av i kroppen och som gör att inte digitala kameror och instrument fungerar inne i cirklarna. Ett starkt summande ljud kan förekomma när de görs. Ibland har det upptäckts ljusklot (små metalliska UFO:n, kanske fjärrstyrda?) som snurrar omkring ovanför cirkeln när den görs. Mörka UFO:n kan också ibland synas ovanför cirkeln. Djur i betesmarker i närheten blir ofta skrämda och ger sig av till den andra sidan av fältet där de inte brukar vara annars. Insekter och flugor som finns på stråna blir fast där och de som lever kan inte komma loss. Personer som intensivt har tänkt på ett visst mönster, kan efter någon dag höra talas om att det har uppstått just ett sådant mönster i en cirkel. Mönstren blir numera mer och mer komplicerade år för år.

Forskningar görs av olika vetenskapliga organisationer och ständiga möten hålls av t ex: CPRI (Circles Phenomenon Resarch International) och CSETI (Center for The Study of Extraterrestrial Entelligence). NASA (Amerikanska rymdfartsstyrelsen i USA) har haft en utställning med olika bilder från sädescirklar, vilket har förvånat många. Särskilt i England och Wiltshare uppkommer de flesta cirklarna, men framkommer också numera på många andra ställen i utlandet. Många nyfikna från andra länder reser till Wiltshare varje sommar, både noviser och forskare, men bönderna vill inte ha stora skaror som trampar ner i fälten däremot.

Bilder av inte mänskliga ansikten och digitala meddelanden som riktar sig till mänskligheten har gjorts! Svar till oss Jordbor har också getts i form av ett mönster i Wiltshare, för det digitala meddelandet till andra intelligenser ute i rymden, som skickades ut från det dåvarande största radioteleskopet av Carl Sagan för många år sedan!

I massmedia i Sverige har det kanske av olika orsaker nästan inte alls skrivits om dessa fenomen, men det görs däremot ofta i vissa andra länder som England, USA, Tyskland, Holland, Norge, Danmark och Finland. Dessutom görs det intervjuer i radioprogram där men inte här.

Se följande länkar till hemsidor som har information och bilder från sädescirklarna:

Engelsk hemsida med mycket information på engelska och bilder> http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/introduction98sw.html

Engelsk hemsida med forskning och många bilder>
http://www.lucypringle.co.uk/

Engelsk hemsida med forskning>
http://www.vitalsignspublishing.co.uk/bookSH/contentsh.html#Anchor-Swirled-44867

Forskning på sädescirklar>
http://www.cropcircleresearch.com/

Holländsk hemsida med forskning och många detaljbilder på stråna, mm>
http://www.circularsite.com/index1.html

Amerikansk hemsida>
http://www.iwasabducted.com/cropcircles/

Engelsk hemsida med forskning på sädescirklar>
http://www.cropcircleinfo.com/

Svensk hemsida för cirklar>
http://www.cropcirclesweden.org/

Svensk hemsida för cirklar>
http://home.swipnet.se/~w-60891/s-artiklar/cirklar1.htm

Svensk hemsida för cirklar. Channie Cha>
http://www.alternativkanalen.com/rune/channie2e.html

Dansk hemsida för cirklar>
http://www.korncirkler.dk/

Norsk hemsida för cirklar>
http://www.kornsirkler.org/

Norsk hemsida för cirklar>
http://www.rolfkenneth.no/Kornsirkelmysteriet.html

Norsk hemsida för cirklar>
http://etvnordic.fortunecity.com/cropcircles.html

Holländsk hemsida för cirklar>
http://www.swirlednews.com/article.asp?artID=396

Här hittar man massor av fina bilder för respektive år>
http://www.galactic.to/c45d8621k/

Norsk hemsida med artiklar och bilder i ämnet>
http://www.ildsjelen.no/kornsirklene.htm

Wikipedias sammanställning av information kring sädescirklar>
http://en.wikipedia.org/wiki/Crop_circles .

Inga kommentarer: