fredag 20 april 2007

Våldsamma filmer och video. Det okända

Varför produceras det oupphörligen våldsamma filmer och video som blir värre och värre efterhand?

USA verkar vara världsledande på detta området. Påverkar detta massmedia så att vissa kriminella personer tar efter detta? Varför produceras inte andra historier som visar livet i samma omfattning eller mera? Varför finns det inte något större ansvar för detta? Går vi in i ett mera anonymt robotsamhälle utan att vi vill detta? Är det bara efterfrågan som bestämmer vad som produceras? Varför görs det inte mer kvalitativa historier?

Det okända tas upp mer och mer i TV-avsnitt och reportage.

Som t. ex. TV-serien på TV4+ "Det okända". Det har nu framkommit så många avsnitt som är näst intill trovärda att det borde ha debatterts mera i massmedia. Utan att misstrogna högutbildade får övertaget med sina krav på bevis.

Varför tas inte sädesfältssymboler som uppkommer helt plötsligt (de riktiga som inte har gjorts av skämtsamma personer) på mera allvar av massmedia och samhället? Symboler som ofta uppkommer i England, men också i en del andra länder. De mystiska uppkommer ofta på natten med lysande kulor som snurrar omkring ovanför ett sädesfält där det uppkommer en symbol. Stråna är flätade och böjda (som i en mikrovågsugn) och ofta finns ett kraftfält kvar. Färdigställandet tar bara en kort stund. Symbolerna har gjorts under många år och blir flera efterhand. Vem eller vad är det som gör dessa?

Se exempel på en Engelsk hemsida som visar på detta:
http://www.temporarytemples.co.uk/newweb/index.html

Inga kommentarer: